VTC Now | Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 28/6 đến 6h ngày 30/6, không có ca nhiễm (-19) mới. Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày…

Tin tức dịch do virus Corona (Covid-19) sáng 30/6: 1 ca tái nhiễm, xét nghiệm cả chung cư | VTC Now

Press here: Coronavirus uncategorized videos for more similar videos

Tags: , , ,

Watch more:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *